טיפים וטריקים

המכשפה לוז 'ארנולד הבטחה' שהוצגה בסרטון


המכשפה לוז ארנולד הבטחה
שיעור צמיחה:15 - 40 ס"מ בשנה
גובה:200-300 ס"מ
מורחים:100-150 ס"מ
בלום:אמצע ינואר עד סוף פברואר
מיקום:שמש עד צל חלקי
רצפה:אדמת גן מזינה, רצוי חומצית
»הצג תמונות נוספות