צמחי מצעים

המכשפה לוז 'ווסטרסטד' שהוצגה בסרטון


המכשפה לוז ווסטרסטד
שיעור צמיחה:15 - 40 ס"מ בשנה
גובה:250-350 ס"מ
מורחים:150-175 ס"מ
בלום:ינואר עד מרץ
מיקום:שמש עד צל חלקי
רצפה:אדמת גן רגילה ומשוחררת, רצוי חומצית
»הצג תמונות נוספות