רעיונות והשראה

המכשפה לוז 'אפרודיטה' שהוצגה בסרטון


המכשפה לוז אפרודיטה
שיעור צמיחה:15 - 40 ס"מ בשנה
גובה:250-350 ס"מ
מורחים:100-150 ס"מ
בלום:ינואר עד פברואר
מיקום:שמש עד צל חלקי
רצפה:אדמת גן רגילה, רצוי חומצית
»הצג תמונות נוספות